Varausehdot/Terms and Conditions

English version can be found beneath the Finnish one

Käyttöehdot

 1. Varaus ja maksu:
  • Kaikki varaukset ovat saatavuuden mukaan.
  • Varauksen yhteydessä voidaan vaatia ennakkomaksua tai koko maksua.
  • Hyväksytyt maksutavat ovat pankkisiirto ja korttimaksu.
  • Koko maksu tulee suorittaa 8 päivää ennen kierroksen lähtöpäivää.
  • Maksun laiminlyönti määräaikaan mennessä voi johtaa varauksen peruuttamiseen.
 2. Peruutukset ja hyvitykset:
  • Asiakkaan tekemät peruutukset ovat seuraavien peruutusmaksujen alaisia:
   • 10% kokonaishinnasta, jos peruutus tehdään 7 päivää ennen kierroksen lähtöpäivää.
   • 50% kokonaishinnasta, jos peruutus tehdään 6–2 päivää ennen kierroksen lähtöpäivää.
   • Ei hyvitystä, jos peruutus tehdään 1 päivän sisällä kierroksen lähtöpäivästä tai jos asiakas ei ilmesty paikalle.
  • Yllättävien olosuhteiden vuoksi tapahtuvat peruutukset yrityksen toimesta voivat johtaa täyteen hyvitykseen tai vaihtoehtoisiin järjestelyihin.
  • Koe Kainuulla on oikeus peruuttaa ohjelma, mikäli retken vähimmäisosallistujamäärä ei täyty. Mikäli toimintaa ei voida järjestää hankalien sääolosuhteiden vuoksi, Koe Kainuulla on oikeus muuttaa ohjelmaa ja sovittaa se sen hetkisiin sää- ja lumiolosuhteisiin.
 3. Muutokset ohjelmaan:
  • Retkien järjestäjä varaa oikeuden muuttaa reittiä, majoitusta tai kuljetusjärjestelyjä odottamattomien olosuhteiden tai yrityksestä riippumattomien tapahtumien vuoksi.
  • Pyritään tarjoamaan sopivia vaihtoehtoja tai korvauksia tarvittaessa.
 4. Matkavakuutus:
  • Suosittelemme vahvasti, että kaikki asiakkaat hankkivat kattavan matkavakuutuksen, joka kattaa odottamattomat tilanteet, kuten matkan peruuntumisen, lääketieteelliset hätätilanteet tai henkilökohtaisten tavaroiden menetyksen.
 5. Terveys ja turvallisuus:
  • Asiakkaat ovat vastuussa arvioinnista, että he ovat terveitä ja kunnossa osallistuakseen aktiviteetteihin.
  • Retkien järjestäjä ei ole vastuussa mistään vammoista, sairauksista, onnettomuuksista tai menetyksistä, jotka tapahtuvat retken aikana, elleivät ne johdu selkeästi oppaan törkeästä huolimattomuudesta.
 6. Käyttäytyminen:
  • Asiakkaiden odotetaan käyttäytyvän vastuullisesti ja kunnioittavan paikallisia tapoja, lakeja ja asetuksia.
  • Retkien järjestäjä varaa oikeuden kieltäytyä palvelun tarjoamisesta tai poistaa asiakkaat retkeltä, jos heidän käyttäytymistään pidetään häiritsevänä tai turvattomana ilman hyvitystä. Alkoholille ja päihteille on nollatoleranssi.
 7. Vastuu:
  • Retkien järjestäjä ei ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten tarjoamista menetyksistä, vahingoista, loukkaantumisista tai hankaluuksista, ylivoimaisesta esteestä tai muista yrityksestä riippumattomista tekijöistä.
  • Koe Kainuuta voidaan pitää vastuussa vain palvelun toimittamisen aikana tapahtuneista vammoista ja materiaalisista vahingoista, jotka aiheutuvat yrityksen tai työntekijöiden huolimattomuudesta tai jo rikkoutuneista laitteista. Koe Kainuuta ei voida pitää vastuussa vahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat vahingossa ja jotka kuuluvat asiakkaan matkavakuutuksen piiriin.
 8. Valitukset:
  • Kaikki valitukset tai ongelmat on esitettävä oppaalle tai yrityksen edustajalle mahdollisimman pian, jotta ne voidaan ratkaista nopeasti.
 9. Lakia koskevat määräykset:
  • Nämä käyttöehdot ovat Suomen lakien alaisia, ja kaikki riidat ratkaistaan Kainuun käräjäoikeudessa.
 10. Sopimus:
  • Tekemällä varauksen Koe Kainuun retkelle asiakkaat tunnustavat lukeneensa, ymmärtäneensä ja suostuvat noudattamaan näitä käyttöehtoja. Koe Kainuulla on oikeus päivittää tai muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Terms and Conditions

1. Booking and Payment:

 • All bookings are subject to availability.
 • A deposit or full payment may be required at the time of booking.
 • Payment methods accepted are bank transfer and card payment.
 • Full payment is due 8 days prior to the tour departure date.
 • Failure to make payment by the specified deadline may result in cancellation of the booking.

2. Cancellations and Refunds:

 • Cancellations made by the client are subject to the following cancellation fees:
  • 10% of the total tour cost if cancelled 7 days or more before the tour departure date.
  • 50% of the total tour cost if cancelled 6 to 2 days before the tour departure date.
  • No refund if cancelled within 1 day of the tour departure date or for no-shows.
 • Cancellations by the tour company due to unforeseen circumstances may result in a full refund or alternative arrangements.
 • Koe Kainuu has the right to cancel the program if the minimum count of participants specified in excursion description is not reached. If activity can’t be organized because of limited weather conditions, Koe Kainuu has the right to modify the program and adapt it with the current weather and snow conditions.

3. Changes to Itinerary:

 • The tour company reserves the right to alter the itinerary, accommodations, or transportation arrangements due to unforeseen circumstances or events beyond our control.
 • Every effort will be made to provide suitable alternatives or compensation where necessary.

4. Travel Insurance:

 • It is strongly recommended that all clients purchase comprehensive travel insurance to cover unforeseen circumstances such as trip cancellations, medical emergencies, or loss of personal belongings.

5. Health and Safety:

 • Clients are responsible for ensuring they are in good health and fit to participate in the tour activities.
 • The tour company is not liable for any injuries, illnesses, accidents, or losses that occur during the tour.

6. Conduct and Behavior:

 • Clients are expected to behave responsibly and respect local customs, laws, and regulations.
 • The tour company reserves the right to refuse service or remove clients from the tour if their behavior is deemed disruptive or unsafe, without refund.

7. Liability:

 • The tour company shall not be liable for any loss, damage, injury, or inconvenience caused by third-party providers, force majeure, or any other factors beyond our control.
 • Koe Kainuu can only be held liable for injuries and material damages during the delivery of the service that are caused by negligence of the company or employees or already broken equipment. Koe Kainuu cannot be held responsible for any accidental injuries or damages that are inhered under the customer’s travel insurance.

8. Photos and videos

 • During Koe Kainuu programs guide sometimes takes photos of the nature, people and activities. Koe Kainuu reserves the right to use these photos for any marketing and business purposes without expressed written or oral permission. Any person desiring not to have photo taken of him/her or distributed must contact us through email: kerttu@koekainuu.fi

8. Complaints:

 • Any complaints or issues should be raised with the tour guide or company representative as soon as possible, to allow for prompt resolution.

9. Governing Law:

 • These terms and conditions are governed by the laws of Finnish law, and any disputes shall be resolved in the courts of Kainuun käräjäoikeus.

10. Agreement:

 • By booking a tour with Koe Kainuu, clients acknowledge that they have read, understood, and agree to abide by these terms and conditions.

Koe Kainuu reserves the right to update or modify these terms and conditions at any time without prior notice.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.